MINI BENGKEL KLIK DENGAN BIJAK & KUIZ

Aktiviti terkini | 27 Mac 2021

Tempat Aktiviti:
Pusat Internet Komuniti Ayer Hitam


Tujuan :
• Program ini adalah Mini Bengkel Klik Dengan Bijak & Kuiz di mana ia bertujuan untuk mewujudkan ikatan silaturahim di antara Pusat Internet Ayer Hitam dengan masyarakat Ayer Hitam.
• Selain daripada itu, program ini diharap dapat mempromosikan lagi perkhidmatan yang di sediakan oleh Pusat Internet Ayer Hitam dalam kalangan para pelajar.


Kelebihan Aktiviti :
• Objektif yang ingin dicapai bagi pelaksanaaan program ini adalah untuk mendedahkan pelajar berkaitan Klik dengan Bijak serta penggunaan teknologi secara cermat.
• Selain itu, membantu usaha kerajaan dalam memupuk masyarakat yang bertanggungjawab terhadap maklumat yang mahu dikongsikan dan memahami konsep Klik dengan Bijak.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :