PROGRAM KLIK DENGAN BIJAK (KDB)

Aktiviti terkini |4 Mac 2020

Tempat Aktiviti:
SK AYER HITAM BATU PAHAT

Tujuan :
• Tujuan Program KDB ini memberi pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan internet bagi pennguna internet bawah umur.
• Menggunakan internet secara positif dan berguna adalah salah satu langkah bijak dalam dunia cyber ini.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan penggunaan internet secara positif.
• Menyebarkan maklumat keselamatan internet kepada pelajar dan guru.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :