PROGRAM KLIK DENGAN BIJAK (KDB)

Aktiviti terkini |19 Februari 2020

Tempat Aktiviti:
Smk Semerah

Tujuan :
• Tujuan Program KDB ini memberi pendedahan kepada warga sekolah mengenai keselamatan internet bagi pennguna internet bawah umur dan menggunakan internet secara positif dan berguna adalah salah satu langkah bijak dalam dunia cyber ini.

Kelebihan Aktiviti :
• Memberi pendedahan penggunaan internet secara positif.
• Menyebarkan maklumat keselamatan internet kepada pelajar dan guru.


Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :