PERTANDINGAN BINGGO GAME

Aktiviti terkini |20 September 2019

Tempat Aktiviti:
PI AYER HITAM

Tujuan :
Tujuan program ini adalah untuk menguji ketangkasan, konsentrasi dan kesabaran para peserta ketika bermain permainan Binggo Game. Selain itu, permainan ini juga menguji IQ para perserta dalam menyusun strategi terbaik untuk memenangi permainan ini.

Kelebihan Aktiviti :
• Menguji ketangkasan para peserta.
• Menguji konsentrasi dan kesabaran para peserta.
• Menguji IQ para peserta dalam menyusun strategi.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :