HARI TERBUKA PUSAT INTERNET AYER HITAM

Aktiviti terkini |26 Oktober 2019

Tempat Aktiviti:
PI AYER HITAM

Tujuan :
Tujuan program ini adalah untuk mengeratkan hubungan antara pusat internet dan masyarakat sekitar.

Kelebihan Aktiviti :
• Mempromosikan pusat internet kepada masyarakat sekitar
• Mempromosikan perkhidmatan yang terdapat di pusat internet kepada masyarakat sekitar

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :