KUIZ KEMERDEKAAN

Aktiviti terkini | 12- 30 Ogos 2019

Tempat Aktiviti:
PI AYER HITAM

Tujuan :
Tujuan program ini adalah untuk mengeratkan silaturrahim antara Pusat Internet Ayer Hitam dan golongan sasar. Selain itu, program ini juga dapat memberi ilmu dan mencungkil bakat kreatif para peserta.

Kelebihan Aktiviti :
• Mengeratkan silaturrahim • Menambah ilmu pengetahuan para peserta tentang sejarah Malaysia.
• Mencungkil bakat kreativiti para peserta.

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :